Ef. stali nierdz.

Ef. stali nierdz.
karnisze rzymskie dwutorowe z rurami φ19+φ19 gładkimi w kolorze ef. stali nierdz.