Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu: Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów.

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe_usługa_specjalistyczna

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin ważności oferty to 31.10.2022r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 - oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie – usługa standardowa powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: karnisze_u_grzmota@vp.pl  do 01.06.2022r. – do końca dnia.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik_nr_5_Zapytanie_ofertowe_usługa specjalistyczna
  2. Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy
  3. REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"

=========================================

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu Opracowania Strategii Marketingowej.

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie_ofertowe_usługa_standardowa

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin ważności oferty to 31.10.2022r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 - oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie – usługa standardowa powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: karnisze_u_grzmota@vp.pl do 01.06.2022r. – do końca dnia.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik_nr_5_Zapytanie_ofertowe_usługa_standardowa
  2. Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy
  3. REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"

Strona głównaStrona główna