Gładkie

Gładkie
karnisze rzymskie dwutorowe z rurami φ25+φ25 gładkimi